10-slot sim card adapter multi-sim card reader mini sim nano with independent control switch for iphone5 6 7 8 x

Mô tả ngắn

10-Slot SIM Card Adapter Multi-SIM Card Reader Mini SIM Nano with Independent Control Switch for iPhone5/6/7/8/X
Sản phẩm này được bán tại Lazada
224.000 ₫ 403.200 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 179.200 ₫