10pcs headset windscreen thickened ktv handheld dust proof soft sponge microphone cover replacement accessories

Mô tả ngắn

10Pcs Headset Windscreen Thickened KTV Handheld Dust Proof Soft Sponge Microphone Cover Replacement Accessories
Sản phẩm này được bán tại Lazada
78.000 ₫ 141.000 ₫
Khuyến mãi -45% Tiết kiệm ngay 63.000 ₫