2x red and cyan glasses fits over most prescription glasses for 3d movies, gaming and tv (1x clip on , 1x anaglyph style)

Mô tả ngắn

2x Red and Cyan Glasses Fits over Most Prescription Glasses for 3D Movies, Gaming and TV (1x Clip On , 1x Anaglyph style)
Sản phẩm này được bán tại Lazada
39.000 ₫ 71.000 ₫
Khuyến mãi -45% Tiết kiệm ngay 32.000 ₫