Bộ chuyển đổi phích cắm chuyển đổi từ mỹ sang châu âu 4.8mm với bộ chuyển đổi nguồn ac cửa an ninh bộ chuyển đổi nguồn sạc tường du lịch điện thoại di động

Mô tả ngắn

Tên Thương hiệu: Moon & Piano, ExtensionCableLength: Không Có, Bảo vệ bề mặt: Có, Loại: InternationalPlugAdaptor, Nối đất: không nối đất, Số lượng cửa...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
303.000 ₫ 425.000 ₫
Khuyến mãi -29% Tiết kiệm ngay 122.000 ₫

Giới thiệu Bộ chuyển đổi phích cắm chuyển đổi từ mỹ sang châu âu 4.8mm với bộ chuyển đổi nguồn ac cửa an ninh bộ chuyển đổi nguồn sạc tường du lịch điện thoại di động

Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 1 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 2 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 3 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 4 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 5 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 6 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 7 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 8 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 9 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 10 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 11 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 12 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 13 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 14 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 15 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 16 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 17 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 18 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 19 Bộ Chuyển Đổi Phích Cắm Chuyển Đổi Từ Mỹ Sang Châu Âu 4.8Mm Với Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC Cửa An Ninh Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Tường Du Lịch Điện Thoại Di Động 20

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1688479036_VNAMZ-7492052705
Dòng sản phẩm DZPJ1205
Loại Bảo Hành Không bảo hành