Coiled headphone cable with 3.5mm and 6.5mm plug replacement audio for senhai hd25 560 540 480 430 250 headphones

Mô tả ngắn

Coiled Headphone Cable with 3.5MM and 6.5MM Plug Replacement Audio for Senhai HD25/560/540/480/430/250 Headphones
Sản phẩm này được bán tại Lazada
149.000 ₫ 268.200 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 119.200 ₫