Ct14 micro-type 4.2 stereo bluetooth power amplifier board module 3.7v 5vf 5w+5w mini with charging port for sound box

Mô tả ngắn

CT14 Micro-Type 4.2 Stereo Bluetooth Power Amplifier Board Module 3.7V 5VF 5W+5W Mini with Charging Port for Sound Box
Sản phẩm này được bán tại Lazada
46.000 ₫ 82.800 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 36.800 ₫