Eu plug,ha400 ultra-compact 4 channels mini audio stereo headphone amplifier with power adapter black

Mô tả ngắn

Eu Plug,Ha400 Ultra-Compact 4 Channels Mini Audio Stereo Headphone Amplifier With Power Adapter Black
Sản phẩm này được bán tại Lazada
282.000 ₫ 508.000 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 226.000 ₫