G1 4 inch 90 degree fitting 10mm id,14mm od rigid tubing 90 elbow fitting for metal and petg tubing for water cooling

Mô tả ngắn

G1/4 Inch 90 Degree Fitting 10mm ID,14mm OD Rigid Tubing 90 Elbow Fitting for Metal and PETG Tubing for Water Cooling
Sản phẩm này được bán tại Lazada
224.000 ₫ 403.200 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 179.200 ₫