Live external sound card, bluetooth 5.0 voice changer, 16 types of sound effects, 6 modes mixer for phones, pc, tablets

Mô tả ngắn

Live External Sound Card, Bluetooth 5.0 Voice Changer, 16 Types of Sound Effects, 6 Modes Mixer for Phones, PC, Tablets
Sản phẩm này được bán tại Lazada
410.000 ₫ 655.200 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 245.200 ₫