Ne5532 vinyl record player preamplifier mm mc phono player board phonograph amplifier preamp diy audio

Mô tả ngắn

NE5532 Vinyl Record Player Preamplifier MM MC Phono Player Board Phonograph Amplifier Preamp DIY Audio+Lotus Sockets
Sản phẩm này được bán tại Lazada
156.000 ₫ 280.800 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 124.800 ₫