P13 business wireless bluetooth headset,bluetooth 5.1 transmission wireless bluetooth headset

Mô tả ngắn

P13 Business Wireless Bluetooth Headset,Bluetooth 5.1 Transmission Wireless Bluetooth Headset Black Red
Sản phẩm này được bán tại Lazada
85.000 ₫ 153.000 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 68.000 ₫