Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối 1
Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối 1
Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối 2
Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối 3
Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối 4
Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối 5

Tenda a9- bộ kích sóng wifi 300mbps- adnt phân phối

Mô tả ngắn

Băng tần 2.412~2.484 GHz Tốc độ mạng: 300 Mbps 2 ăngten 3 dBi Hỗ trợ ẩn SSID Bao bì sản phẩm có thể thay đổi theo từng đợt hàng nhập
Cập nhật giá lần cuối: 08/02/2022 (300 ngày trước)
Sản phẩm này được bán tại Shopee
240.000 ₫