Turntable vinyl record lp cleaning anti-static brush cleaner for cd longplay player cleaner wooden handle brush dust

Mô tả ngắn

Turntable Vinyl Record LP Cleaning Anti-Static Brush Cleaner for CD Longplay Player Cleaner Wooden Handle Brush Dust
Sản phẩm này được bán tại Lazada
90.000 ₫ 162.000 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 72.000 ₫