Type-c to 3.5mm hifi digital headphone amplifier cx31993 chip decoding dac audio decoding cable for android win10

Mô tả ngắn

Type-C to 3.5Mm HiFi Digital Headphone Amplifier CX31993 Chip Decoding DAC Audio Decoding Cable for Android Win10
Sản phẩm này được bán tại Lazada
149.000 ₫ 268.200 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 119.200 ₫