Usb audio adapter, external adapter sound card with speaker headphone and microphone jack for usb audio device

Mô tả ngắn

USB Audio Adapter, External Adapter Sound Card with Speaker Headphone and Microphone Jack for USB Audio Device
Sản phẩm này được bán tại Lazada
26.000 ₫ 47.000 ₫
Khuyến mãi -45% Tiết kiệm ngay 21.000 ₫