Usb call center headset with noise cancelling mic monaural headphone for pc home office phone service plug and play

Mô tả ngắn

USB Call Center Headset with Noise Cancelling Mic Monaural Headphone for PC Home Office Phone Service Plug and Play
Sản phẩm này được bán tại Lazada
173.000 ₫ 312.000 ₫
Khuyến mãi -45% Tiết kiệm ngay 139.000 ₫