Usb portable diskette drive 1.44mb 3.5 inch 12 mbps usb external portable floppy disk drive diskette fdd for laptop,pc

Mô tả ngắn

Usb Portable Diskette Drive 1.44Mb 3.5 Inch 12 Mbps Usb External Portable Floppy Disk Drive Diskette Fdd for Laptop,PC
Sản phẩm này được bán tại Lazada
252.000 ₫ 453.600 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 201.600 ₫