Usb to 232 serial cable, corrosion-resistant, durable dual-chip stabilized signal usb data cable for computer printers

Mô tả ngắn

USB to 232 Serial Cable, Corrosion-Resistant, Durable Dual-Chip Stabilized Signal USB Data Cable for Computer Printers
Sản phẩm này được bán tại Lazada
95.000 ₫ 171.000 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 76.000 ₫