Vr facial interface & foam replacement for hp reverb g2,with 2 pu foam masks,anti-leakage nose pads,vr accessories

Mô tả ngắn

VR Facial Interface & Foam Replacement for HP Reverb G2,with 2 PU Foam Masks,Anti-Leakage Nose Pads,VR Accessories
Sản phẩm này được bán tại Lazada
281.000 ₫ 505.800 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 224.800 ₫