With intel 82573l chipset ethernet gigabit desktop pcie network card controller adapter 10 100 1000m

Mô tả ngắn

with Intel 82573L Chipset Ethernet Gigabit Desktop PCIe Network Card Controller Adapter 10/100/1000M
Sản phẩm này được bán tại Lazada
276.000 ₫ 496.800 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 220.800 ₫