Xh-m577 tpa3116d2 audio high power tone op amps dc 12-24v dual-channel stereo 2 x 80w digital amplifier board b4-003

Mô tả ngắn

XH-M577 TPA3116D2 Audio High Power Tone Op Amps DC 12-24V Dual-channel Stereo 2 x 80W Digital Amplifier Board B4-003
Sản phẩm này được bán tại Lazada
230.000 ₫ 414.000 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 184.000 ₫