Xy-c100l hifi 100wx2 bluetooth 5.0 high power digital stereo amplifier board aux usb amp amplificador home theater

Mô tả ngắn

XY-C100L HIFI 100WX2 Bluetooth 5.0 High Power Digital Stereo Amplifier Board AUX USB AMP Amplificador Home Theater
Sản phẩm này được bán tại Lazada
160.000 ₫ 288.000 ₫
Khuyến mãi -44% Tiết kiệm ngay 128.000 ₫